Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE !!!

Zarządzenie Nr 259 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2020 4. zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

Zarządzenie nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Zarządzenie Nr 244 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

Zarządzenie Nr 236 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu na obszarze czerwonym

Zarządzenie Nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania na obszarze czerwonym administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021