Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Katedra Biologii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
II piętro, p. 73

e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

Sekretariat: Ewa Tomaszewska
tel.: +48 52 585 37 37
tel.: +48 52 585 37 40
fax: +48 52 585 37 42