Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 679 31 99

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Marek Jackowski

W skład Katedry wchodzą:

 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Szybka diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie przy użyciu technik elektroforezy (współpraca z Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki)
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
 • Opracowanie nowych, fluoroscencyjnych metod endoskopowej diagnostyki nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
 • Kliniczne zastosowanie technik mikro- i makromacierzy DNA do badania molekularnych mechanizmów powstawania nowotworów żołądka, trzustki i jelita grubego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
 • Zastosowanie autofluorescencji komórek do wczesnego wykrywania i lokalizacji nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
 • Prospektywna ocena powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej i endoskopowej sfinkterotomii.
  Kierownik: dr n. med. Grzegorz Jarczyk
 • Badania fotoakustyczne we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Szeliga
 • Zastosowanie metod nieliniowych w medycynie.
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Szeliga

Pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej


Czasopisma medyczne:

 • Dr hab. Jacek Szeliga jest współredaktorem naczelnym czasopisma Videosurgery (IF 1,092)

Wydarzenia:

 • dr Jacek Szeliga uzyskał stopień dr hab. n. med. 31 maja 2012 r.
 • lek. Mariusz Nowak uzyskał stopień dr. n. med. w czerwcu 2007 r.