Katedra Fizjologii Człowieka

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
e-mail: kizfizjol@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Katedra Fizjologii Człowieka

 

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe

 

Główne kierunki badań:

  • mechanizmy gorączki antygenowej stresowej, termoregulacja (w pracowni wyposażonej w system biotelemetrycznego pomiaru i analizy temperatury ciała u szczurów, oznaczanie poziomu cytokin, tlenku azotu);
  • fizjologia snu, fototerapia w zaburzeniach snu (w pracowni badań nad snem);
  • patomechanizm bezdechów śródsennych, regulacja krążenia u pracowników zmianowych, zaburzenia oddychania u pracowników zmianowych, rytmy biologiczne okołodobowe u ludzi (w pracowni chronomedycyny, utworzonej wspólnie z Katedrą Higieny, Epidemiologii i Ergonomii w tzw. bunkrze chronobiologicznym, unikalnym w skali kraju, wyposażonym w nieinwazyjny system pomiaru ciśnienia tętniczego Portapres);
  • regulacja oddychania u ludzi (w pracowni badań układu oddechowego);
  • fizjologia sportu i wysiłku fizycznego, realizacja programu „wysiłek na receptę” (w pracowni wysiłku fizycznego);
  • neurotransplantacje (w organizowanej aktualnie pracowni).

 

Przy Katedrze Fizjologii Człowieka działa:

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Człowieka

Opiekunem Koła jest dr n. med. Blanka Dwojaczny,
e-mail:  blanka.dwojaczny@cm.um.pl

Przewodniczący Koła: Patrycja Czaj