Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Komunikacji Medycznej i Humanistyki Medycznej

p.o Kierownika: dr hab. n. med. A. K. Jankowska, prof. UMK
p.o Kierownika: dr hab. n. med. A. K. Jankowska, prof. UMK

Zamysł kształcenia w naszej medycznej uczelni przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych zapoczątkowany został wraz z powołaniem w 1985 roku Studium Nauk Społecznych (kierownik: dr Jan Klimiński). Na bazie tej jednostki w 1991 roku stworzono Studium Medycyny Społecznej, kierowane do roku 2016 przez dr Jolantę Domaniewską. Do 2019 roku była to jednostka o charakterze międzywydziałowym. Następnie została przekształcona w Pracownię Medycyny Społecznej i włączona w struktury Wydziału Lekarskiego.

W 2021 roku wraz przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika Pracowni Medycyny Społecznej dr Waldemara Kwiatkowskiego, funkcję tę objęła  dr hab. Aldona Jankowska, prof. UMK; wcześniej prowadząca Pracownię  Komunikacji Medycznej, a tym samym doszło do połączenia tych dwóch jednostek Wydziału Lekarskiego CM UMK. W 2024 roku Pracownia Medycyny Społecznej została przekształcona w Katedrę Komunikacji Medycznej i Humanistyki Medycznej.

Misja naszej Katedry: Kształcenie w zakresie komunikacji medycznej i promowanie właściwych relacji lekarz- pacjent oraz  relacji w zespole medycznym Odkrywanie społeczno-kulturowego, psychologicznego, etycznego i filozoficznego wymiaru: zdrowia, choroby i medycyny. Poszukiwanie rozwiązań problemów psychologicznych i społecznych pacjentów oraz dylematów bioetycznych medycyny w perspektywie holistycznej i aksjologicznej.

Nasze zajęcia: Komunikacja medyczna, Komunikacja medyczna w praktyce klinicznej, Komunikacja w praktyce optometrycznej, Etyka lekarska, Etyka z deontologią, Etyka zawodowa, Socjologia, socjologia medycyny, Socjologia zdrowia i choroby, Historia filozofii, Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania, Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej, Socjologia mody, ciała, wizerunku, Społeczne konsekwencje i dylematy postępu medycznego, Zachowania zbiorowe: tłum, panika, katastrofa.