Katedra Medycyny Sądowej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52
fax: +48 52 585 35 53
e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Medycyny Sądowej

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski

W skład Katedry wchodzą:

 1. Zespół Naukowo-Dydaktyczny Genetyki Molekularnej
  i Sądowej

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski
 2. Zakład Medycyny Sądowej
  p.o. Kierownika: dr n. med. Elżbieta Bloch-Bogusławska
 3. Zakład Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych
  • p.o. Kierownika: dr hab. n. med. Marcin Woźniak, prof. UMK
  • dr n. med. Marta Gorzkiewicz

ANKIETA – ocena jakości usług badawczych i specjalistycznych świadczonych przez Katedrę Medycyny Sądowej 35.00 KB