Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 45 40
tel./fax: +48 52 585 40 30
e-mail: kiknefichw@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

 

W skład Katedry wchodzą:

  • Zespół Naukowo-Dydaktyczny Nieinwazyjnej Diagnostyki  Nadciśnienia Tętniczego

 

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  • Ocena zależności między zaburzeniami metabolicznymi a budową i czynnością serca i tętnic u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych nerkozastępczo.
  • Wpływ wybranych czynników metabolicznych, genetycznych, morfometrycznych oraz dietetycznych na przebieg przewlekłej choroby nerek z uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych w obrębie śródmiąższu nerek.
  • Wpływ zaburzeń metabolicznych indukowanych fruktozą na budowę mięśni szkieletowych oraz mikrokrążenia u szczurów z przewlekłą chorobą nerek.

Badania prowadzone są wspólnie z następującymi jednostkami:

  • Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK
  • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej CM UMK

Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie ćwiczeń przy łóżku chorego, seminariów oraz wykładów. Ze studentami Wydziału Lekarskiego, prowadzone są: wykłady z propedeutyki chorób wewnętrznych – rok III, ćwiczenia i seminaria z zakresu nefrologii – rok IV, ćwiczenia i lekcje kliniczne z zakresu chorób wewnętrznych – rok V, ćwiczenia z zakresu nadciśnienia tętniczego w ramach bloku medycyny rodzinnej – rok V.


Kształcenie podyplomowe:

Klinika prowadzi szkolenie podyplomowe: lekarzy stażystów (staże podyplomowe) oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i nadciśnienia tętniczego.


Wyróżnienia:

Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych posiada tytuł Hypertension Excellence Centre.


Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
(Klinika jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w latach: 2010-2013)

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
(Klinika jest siedzibą Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego)


Lekarz dyżurny Kliniki tel. 502-375-771 tel.: +48 502 375 711
Stacja Dializ tel.: +48 52 585 44 54+48 52 585 45 54