Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 45 40
tel./fax: +48 52 585 40 30
e-mail: kiknefichw@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Fundacja – NERKA DAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK

Celem Fundacji jest doskonalenie i upowszechnianie współczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób nerek, ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii przeprowadzanej w Katedrze i Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz dążenie do rozpoczęcia leczenia przeszczepianiem nerki.

Adres: ul. Cegielniana 4/10, 85-085 Bydgoszcz
Konto bankowe: PEKAO SA o/Bydgoszcz 83 1240 6478 1111 0000 4948 8225
NIP: 554-23-17-121
Regon: 092460767
Numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego: 0000037475
Data nadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 14 marca 2006 r.