Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Rekonstrukcja narządów w obrębie głowy i szyi

 

Rekonstrukcje twarzoczaszki po rozległych zabiegach onkologicznych


szczegóły wkrótce

Poszerzanie szpary głośni w porażeniach nerwów krtaniowych będących wynikiem operacji m.in. chirurgicznego usuwania guzów tarczycy – metody konwencjonalne i laserowe. Wskazane jest odczekanie 12 miesięcy aby w razie powrotu czynności nerwów krtani nie było cech jej przebudowy.

 1. metody laserowe: wycięcie niewielkich trójkątów z tylnych części fałdów głosowych; wycięcie dwuetapowe przyśrodkowych części obu chrząstek nalewkowatych; usunięcie chrząstki nalewkowatej i tożsamej 1/2 tylnej części fałdu głosowego.
 2. metody klasyczne: metoda Lichtenbergera odwiedzenia czasowego fałdu głosowegoza pomocą nici tzw. laterofiksacja; technika Sedlacka-Tuckera poprzez rozszczepienie krtani usunięcię fałdów głosowych.

Leczenie porażeń nerwu twarzowego

szczegóły wkrótce

Operacyjne wytwarzanie sztucznej krtani – system PROVOX

 • Nauka mowy przełykowej – polegająca na wykorzystaniu rezerwuaru powietrza połkniętego do przełyku i wykorzystaniu ust przełykujako neogłośni.
 • Chirurgiczna rehabilitacja w wytworzeniem przetoki tchawiczo-przełykowej i wprowadzenia protezy głosowej typu Provox 2 (procedura możliwa do przeprowadzenia jednocześnie podczas operacji usunięcia krtani – punkcja pierwotna, lub w czasie odległym od zakończenia leczenia onkologicznego – punkcja wtórna).
 • Zastosowanie elektronicznych urządzeń tzw. laryngofonów przykładanych do skóry szyi w czasie mówienia.
 • Wykształcenie pseudoszeptu ustno-gardłowego z wykorzystaniem niewielkiego rezerwuaru powietrza w jamie ustnej i gardle.

Leczenie operacyjne wytrzeszczu w chorobach tarczycy

szczegóły wkrótce

Leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych, we współpracy z Kliniką Chorób Oczu

 • Zespół Kliniki Otolaryngologii już od lat 80-tych wykonuje zabieg korekty niedrożności dróg łzowych. Początkowo były to zabiegi z dostępu zewnętrznego, następnie z dostępu wewnętrznego poprzez jamę nosa z użyciem mikroskopu, a od roku 2005 są to operacje endoskopowe.

  Pacjenci kierowani są do Kliniki przez lekarzy okulistów, którzy początkowo wykonują zabiegi zachowawcze takie jak masaż okolicy woreczka łzowego, antybiotykoterapia do worka spojówkowego, okłady rozgrzewające. Jeżeli pomimo takiego leczenia utrzymuje się łzawienie pacjent jest kierowany celem konsultacji do lekarza otorynolaryngologa. W Klinice wykonujemy wówczas oprócz oceny laryngologicznej drożności jam nosa w szczególności dolnego przewodu nosowego ocenę okulistyczną: ocena kąta przyśrodkowego oka, ocenę menisku łzowego, test Jonese’a. Całość przygotowań kończy badanie radiologiczne tomografia komputerowa. Jakie są zalety operacji endoskopowego udrożnienia dróg łzowych? Brak blizn, utrzymana funkcja pompy łzowej, niewielkie krwawienia, możliwość równoległego zabiegu plastycznego przegrody nosa, korekty wielkości małżowin nosowych oraz operacja zatok przynosowych. Pacjent po wyjściu ze szpitala nie musi podlegać żadnej rehabilitacji.

  Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Unosimy płat okostnowy, nawiercamy kość w rzucie przyśrodkowej ściany worka łzowego, nacinamy jego ścianę przyśrodkową, wykonujemy marsupializację i z pomocą lekarza specjalisty chorób oczu zakładamy drenaż, który jest utrzymywany przez okres kilku miesięcy. Powodzenie zabiegu w zakresie odległych wyników wynosi od 80-96%.

  INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

  Pacjent przebywa w Klinice przez okres 2 dób. Podlega opiece lekarza specjalisty otorynolaryngologa i okulisty. Po operacji chorzy są kierowani do przyklinicznych poradni otolaryngologicznej i okulistycznej