Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

6-7.05.2016, Bydgoszcz 
8. Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna 

odbyła się

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziekujemy za udział!!!


XLVI ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW,
CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI
Bydgoszcz – Opera Nova

odbył się

3-6 września 2014 r.

OPERA NOVA w Bydgoszczy

 

TEMATYKA ZJAZDU:

  1. Powikłania uszno- i zatokopochodne.
  2. Nowotwory jamy ustnej i części ustnej gardła (z uwzględnieniem raka wargi).
  3. Postępy w diagnostyce i terapii neurootologicznej.
  4. Postępy w biologii molekularnej w otorynolaryngologii.
  5. Nowe techniki w otorynolaryngologii.
  6. Tematy wolne.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak


 

XL Congress of Neurootology & Equilibriometry SOCIETY – NES 2013

We would like to Thank all Participants and Lecturers of to the 40th Congress of NES Society which took place in Bydgoszcz on 19-20th of APRIL, 2013.

Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak  
Prof. dr C.F. Claussen  

XL Congress of Neurootology & Equilibriometry SOCIETY - NES 2013