Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek F, III piętro
tel.: +48 52 585 47 10
tel.: +48 52 781 446 740
tel.: +48 52 585 40 35
e-mail: orlamb@cm.umk.pl
Sekretariat: Renata Smarzewska, Izabela Słysz, tel. +48 52 585 47 10