Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr J. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
tel.: +48 52 74 33 28
tel.: +48 52 374 34 31
fax: +48 52 374 33 20
e-mail: kikonkbrachy@cm.umk.pl

Centrum Onkologii

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Roman Makarewicz

dr Marta Biedka
dr Maciej Harat
dr Andrzej Lebioda
prof. dr hab. Roman Makarewicz
lek. Adrianna Makarewicz
dr Janusz Winiecki
dr Magdalena Wiśniewska
dr Tomasz Wiśniewski