Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr J. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
tel.: +48 52 74 33 28
tel.: +48 52 374 34 31
fax: +48 52 374 33 20
e-mail: kikonkbrachy@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Roman Makarewicz

dr Marta Biedka
dr Ewa Chmielowska
dr Maciej Harat
lek. Agnieszka Koper
dr Andrzej Lebioda
prof. dr hab. Roman Makarewicz
lek. Adrianna Makarewicz
dr Janusz Winiecki
dr Tomasz Wiśniewski
dr Agnieszka Żyromska