Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek D – wieżowiec, VI piętro
tel.: +48 52 585 48 50
fax: +48 52 585 40 86
e-mail: klped@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr Monika Cybulska