Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Laboratorium Genetyczne

Kierownik Laboratorium Genetycznego: dr n. med. Katarzyna Skonieczka

Laboratorium Genetyczne Katedry Genetyki Klinicznej wykonuje następujące badania usługowe:
• Badanie kariotypu konstytucyjnego dzieci z wadami i zespołami genetycznymi
• Badanie kariotypu konstytucyjnego par z niepowodzeniem prokreacji
• Badania prenatalne (analiza kariotypu płodu z płynu owodniowego, krwi pępowinowej)
• Test łamliwości chromosomów (test z mitomycyną) oraz test przeżywalności fibroblastów w zespołach niestabilności chromosomowej
• Badania molekularne we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej (zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa)
• Badanie mutacji genów wrodzonej predyspozycji do nowotworów (BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2, NBS1, i in.)
• Badania cytogenetyczne i cytogenetyczno-molekularne (FISH) w nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych (neuroblastoma)
• Badania molekularne (RT-PCR, RQ-PCR, nested-PCR, ASO-PCR, sekwencjonowanie) w nowotworach układu krwiotwórczego