Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Laboratorium Genetyczne

Kierownik Laboratorium Genetycznego: dr n. med. Katarzyna Skonieczka

Pracownicy laboratorium:

 • mgr Barbara Grolik
 • mgr Ewelina Łazarczyk
 • mgr inż. Małgorzata Morgut-Klimkowska
 • mgr Maria Pilarska-Deltow

Laboratorium Genetyczne Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej wykonuje następujące badania:

 • Badania prenatalne (analiza kariotypu płodu z płynu owodniowego, krwi pępowinowej)
 • Określanie płci na podstawie analizy komórek trofoblastu
 • Badanie kariotypu konstytucyjnego dzieci z wadami i zespołami genetycznymi
 • Badanie kariotypu konstytucyjnego par z niepowodzeniem prokreacji
 • Test łamliwości chromosomów (test z mitomycyną) w zespołach niestabilności chromosomowej
 • Badanie mutacji genów wrodzonej podatności na nowotwory (m.in. BRCA1, BRCA2)
 • Badania molekularne we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej (zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa)
 • Badania cytogenetyczne, cytogenetyczno-molekularne (FISH) w nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych (neuroblastoma)
 • Badania molekularne (RT-PCR, RQ-PCR, nested-PCR, ASO-PCR, sekwencjonowanie) w nowotworach układu krwiotwórczego
 • Inne (trombofilia, zespół Li Fraumeni)