Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 25
fax: +48 52 585 37 34
e-mail: kizhistol@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Zadania badawcze w ramach działalności statutowej – utrzymanie potencjału badawczego (dawniej PDS):

 1. Rozkład białek cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji cytostatykami i czynnikami fizycznymi oraz powiązanie tych zmian z procesami apoptozy i cyklem komórkowym. Okres trwania: 2006;
 2. Białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji różnymi czynnikami (cytostatyki, czynniki fizyczne, środowiskowe) oraz powiązanie tych zmian z ważnymi procesami komórkowymi. Okres trwania: 2006-2009;
 3. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na jądrowe i cytoplazmatyczne białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych w powiązaniu z ważnymi procesami życiowymi komórki. Okres trwania: 2010-2013;
 4. Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w różnych liniach komórkowych. Okres trwania: 2010-2012;
 5. Udział białek cytoszkieletu w adhezji międzykomórkowej ludzkiego nabłonka oddechowego w obecności najczęstszych czynników prowadzących do chorób płuc. Okres trwania: 2013- 2015;
 6. Wpływ składników diety owocowo-warzywnej na komórki ludzkiego śródbłonka oraz nabłonka oddechowego poddanych działaniu czynników prowadzących do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Okres trwania: 2014-2015;
 7. Udział białek cytoszkieletu w adhezji międzykomórkowej ludzkiego nabłonka oddechowego w obecności najczęstszych czynników prowadzących do chorób płuc. Okres trwania: 2013-2016;
 8. Zaburzenia cyklu komórkowego, zmienna ekspresja cyklin: A, B1 i D1 w wybranych liniach nowotworowych po indukcji starzenia oraz śmierci komórki. Okres trwania: 2013-2016;
 9. Zmiany polimeryzacyjne i interakcyjne białek cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych. Okres trwania: 2016-2018;
 10. Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego oraz białek szlaku Rho/ROCK w nowotworowych liniach komórkowych po indukcji śmierci komórki związkami o działaniu cytotoksycznym (obecnie realizowany);
 11. Wpływ stopnia organizacji cytoszkieletu aktynowego na utrzymanie barierowej funkcji ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach zapalnych (obecnie realizowany).