Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 36 04
e-mail: kizlekrodz@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

dr n. med. Krzysztof Buczkowski
p.o. Kierownika Katedry i Zakładu:
dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski

 

Działalność naukowa:

  • badanie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu
  • analiza niepowodzeń w zaprzestaniu palenia u osób uzależnionych od nikotyny
  • stopień przestrzegania przez lekarzy rodzinnych rekomendacji dotyczących leczenia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego