Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl (w trakcie realizacji)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Patologów

Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Patologów

Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Patologów został powołany z inicjatywy prof. dr hab. Jana Domaniewskiego w roku 1971.

Funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów Oddziału Bydgoskiego pełnili:

 • 1971 – 1988 – prof. dr hab. n. med. Jan Domaniewski
 • 1998 – 2004 – dr n. med. Renata Sujkowska
 • 2004 – 2007 – dr n. med. Zdzisław Skok
 • 2007 – 2013 – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
 • 2013 – obecnie – dr hab. n. med. Dariusz Grzanka

W marcu 2004 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego PTPat Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej został umieszczony na liście zakładów licencjonowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów, co oznacza uzyskanie licencji do wykonywania badań patomorfologicznych o właściwym poziomie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej i autopsyjnej. Licencja ta jest podstawą do rekomendowania placówki do Narodowego Funduszu Zdrowia, jako zakładu zapewniającego odpowiedni standard świadczonych usług.

Wybrane tematy spotkań merytorycznych Towarzystwa z ostatnich lat:

 1. Diagnostyka jelita grubego (październik 2007) łącznie z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.
 2. Współorganizator Konferencji Naukowej w Poznaniu (październik 2008) dedykowanej Pani Profesor Wiesławie Biczysko, z okazji jubileuszu działalności naukowo-badawczej.
 3. Kliniczne aspekty leczenia wybranych nowotworów przewodu pokarmowego (GEP-GIST) – Konferencja (listopad 2008) współorganizowana z Oddziałem Polskim Międzynarodowej Akademii Patologii, Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym Oddział Kujawsko-Pomorski oraz Oddziałem Bydgosko-Toruńskim Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 4. Diagnostyka guzów ślinianek (marzec 2010) łącznie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

ZARZĄD ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO (kadencja 2019-2022)

 • Przewodniczący: dr hab. Łukasz Szylberg, prof. UMK
 • Zastępca przewodniczącego: lek. Józef Głowacki
 • Sekretarz: lek. Izabela Neska-Długosz
 • Skarbnik: lek. Anna Kasperska
 • Członek: lek. Agata Leks-Dolińska

Oddział w Bydgoszczy liczy 27 członków: 26 lekarzy i 1 biolog.