Klinika Kardiochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 01
e-mail: kikkarch@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Klinika Kardiochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 585 47 01
tel.: +48 52 585 40 26
e-mail: kikkarch@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr Michał Głazowski, lic. Agata Tecław,
tel.: +48 52 585 47 00