Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 30
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
85-094 Bydgoszcz, ul. Curie Skłodowskiej 9
tel.: +48 52 585 47 30
tel.: +48 781 446 761
tel./fax: +48 52 585 40 16
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Małgorzata Kosmal