Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 40
fax: +48 52 585 40 41
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Sekretariat Kliniki:
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30

tel.: +48 52 585 42 40
fax: +48 52 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl

Lekarz dyżurny Kliniki:
tel.: +48 52 585 42 44


Pracownicy:

 • dr n. med. Marcin Gierach – adiunkt
 • dr n. med. Anna Kamińska – adiunkt
 • lek. Katarzyna Krzyżewska – asystent
 • lek. Małgorzata Szafrańska – asystent

Pracownicy na etacie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1:

 • dr n. med. Danuta Zalewska-Rydzkowska – ordynator
 • dr n. med. Barbara Brzezińska
 • dr n. med. Zofia Ruprecht
 • lek. Olga Juraniec

Rezydenci:

 • dr n. med. Anna Nowicka
 • dr n. med. Przemysław Drobik
 • lek. Joanna Kwaśniewska-Błaszkowska
 • lek. Joanna Pawłowska
 • lek. Katarzyna Chudaś
 • lek. Tariku Ginna
 • lek. Tomasz Ładniak

Kierownik ds. Pielęgniarstwa:
mgr Teresa Świątkowska
tel.: +48 52 585 42 42
Menedżer: Małgorzata Lis


Opis działalności Kliniki

Klinika o profilu endokrynologicznym i diabetologicznym mieści się na II piętrze gmachu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza przy ul. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy.
Liczy 20 łóżek – w tym 3 stanowiska intensywnego nadzoru metabolicznego.

Główne kierunki działalności diagnostyczno-terapeutycznej:

 • Kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości – w ramach hospitalizacji w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, oraz świadczonych porad ambulatoryjnych w Poradni Leczenia Otyłości, Poradni Dietetycznej. Współpraca z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej zajmującą się zabiegami bariatrycznymi.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń tarczycy – Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Endokrynologiczna, Pracownia USG tarczycy, Pracownia Biopsji Tarczycy. Możliwość diagnostyki i terapii w Pracowni Medycyny Nuklearnej. Prowadzenie pacjentów w Poradni Leczenia Izotopami.
 • Diagnostyka i leczenie orbitopatii tarczycowej przy współpracy z Zakładem Teleradioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Kliniką Chorób Oczu i Kliniką Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego.
 • Diagnostyka i leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi – prowadzenie indywidualnej terapii guzów z katalogu świadczeń chemioterapeutycznych NFZ.
 • Diagnostyka schorzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, leczenie zaburzeń jego czynności, kwalifikacja i przygotowanie do leczenia operacyjnego.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń przytarczyc, nadnerczy, gonad, opieka ambulatoryjna nad pacjentkami w Poradni Ginekologiczno-Endokrynologicznej.
 • Diagnostyka i leczenie uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego.
 • Jako ośrodek referencyjny zajmujemy się leczeniem stanów zagrożenia życia związanych z zaburzeniami czynności układu endokrynnego.
 • Diagnostyka i leczenie chorych z cukrzycą typu 1 i 2, jak również cukrzycą wtórną.
 • Edukacja diabetologiczna i dietetyczna pacjentów i ich rodzin, możliwość wypożyczenia pomp osobistych do ciągłej podskórnej infuzji insuliny.
 • cCEL to otwarty i bezpłatny program edukacyjny skierowany do chorych na cukrzycę w Zespole Poradni Przyklinicznych (współpraca z Eli Lilly).
  Godziny otwarcia: poniedziałki, środy, piątki 15:00-19:00; infolinia: 0801 388 008; www.ccel.pl

W ramach Kliniki funkcjonują Przykliniczne Poradnie:

 • Endokrynologiczna,
 • Leczenia Izotopami,
 • Leczenia Otyłości,
 • Ginekologiczno-Endokrynologiczna,
 • Dietetyczna,
 • Diabetologiczna,
 • Stopy Cukrzycowej
 • oraz Pracownie:
  • Medycyny Nuklearnej,
  • USG Tarczycy (badania ultrasonograficzne narządów powierzchniowo leżących: tarczyca i przytarczyce),
  • Biopsji Tarczycy,
  • Klamry Metabolicznej (diagnostyka insulinooporności).