Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 45 00
tel. +48 52 585 43 03
e-mail: katurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU

Badania naukowe prowadzone przez studentów studium doktoranckiego:

Studenci realizujący badania naukowe w ramach studiów doktoranckich:

 • mgr Agata Gastecka:
  Badania nad aspektami ekonomicznymi leczenia pacjentów poddanych robotycznej i laparoskopowej cystektomii radykalnej.
 • mgr Iwona Strzelecka:
  Badania nad organizacją pracy sali operacyjnej wyposażonej w robota chirurgicznego i sprzęt do zaawansowanej laparoskopii urologicznej.
 • lek. Błażej Kufel:
  Badania eksperymentalne na rekonstrukcją zwężeń cewki moczowej.
 • lek. Adam Ostrowski:
  Funkcja mięśnia wypieracza pęcherza moczowego w trzymaniu moczu u pacjentów leczonych laparoskopowo i endoskopowo z powodu raka prostaty.
 • lek. Dominik Tyloch:
  Badania nad budową anatomiczą szczytu prostaty i funkcji trzymania moczu u pacjentów poddanych laparoskopowej i endoskopowej prostatektomii radykalnej.

Badania realizowane poza studiami doktoranckimi:

 • mgr Iga Serwinska:
  Wpływ rehabilitacji mięśni dna miednicy na funkcję trzymania moczu u pacjentów poddanych laparoskopowej prostatektomii radykalnej.
 • lek. Tomasz Purwin:
  Ocena funkcji sztucznych protez prącia u pacjentów z nabytymi zaburzeniami wzwodu prącia.

Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy