Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Plany zajęć (wzory wpisu do indeksu) w roku akad. 2018/2019