Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki

W związku z tym, że uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w ramach umowy o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, osoby zainteresowane do dnia 30 września każdego roku winny złożyć oświadczenie (do pobrania (25 KB)) potwierdzone przez opiekuna naukowego.