Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przedłużenie studiów doktoranckich

Szanowni Państwo.

Zgodnie z § 19 ust. 5 pkt 1 i 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich UMK w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. uprzejmie informuję, że Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych.

Od 1.10.2016 r. wniosek doktoranta w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich będzie rozpatrywany po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego oraz osobistym przedstawieniu przez doktoranta, podczas posiedzenia Komisji ds. studiów doktoranckich, szczegółowego uzasadnienia.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk