Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na wykłady fakultatywne – I, II, III i IV rok studiów doktoranckich – 2017/18

UWAGA DOKTORANCI!
Rejestracja elektorniczna w systemie USOS zostanie uruchomiona dnia 26.10.2017 r. o godz. 18.30, a zakończy się dnia 3.11.2017 r. o godz. 23.59.

UWAGA! Dany wykład odbędzie się jeżeli zapisze się na niego minimum 20 doktorantów.

I rok (SD od 1.10.2017), II rok (SD od 1.10.2016), III rok (SD od 1.10.2015) i IV rok (SD od 1.10.2014)
Wybiera się 1 wykład spośród proponowanych:

Instrukcja zapisów w systemie USOSweb znajduje się na stronie: www.cm.umk.pl > Wydział Lekarski > USOSweb > Pomoc dla użytkowników USOSweb > Jak rejestrować się na zajęcia.