Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wykaz wymaganych załączników dokumentujących osiągnięcia doktoranta

Wykaz wymaganych załączników dokumentujących osiągnięcia doktoranta
tylko za ostatni rok studiów, stanowiące podstawę do przyznania
stypendium dla najlepszych doktorantów

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
  pobierz wzór (31 KB)
 2. Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów doktoranckich
  pobierz wzór (30 KB)
 3. Chronologiczny wykaz publikacji zgodny z ustalonym wzorem
  pobierz wzór (48 KB)
 4. Chronologiczny wykaz uczestnictwa w konferencjach zgodny z ustalonym wzorem
  pobierz wzór (50 KB)
 5. Kopia certyfikatu uczestnictwa w konferencji.
  Przy udziale czynnym dodatkowo kopia streszczenia z materiałów zjazdowych.
 6. Kopia pierwszej strony publikacji lub list z redakcji o przyjęciu publikacji do druku.
 7. Ocena pracy dydaktycznej przez opiekuna naukowego:
  • doktoranci II roku w skali 0-10 pkt
  • doktoranci III i IV roku w skali 0-5 pkt