Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendium doktoranckie

Wnioski o stypendium doktoranckie należy składać do dnia 30 września 2018 r.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. uzyskał 70 i więcej punktów.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów(w tym na przedłużeniu studiów) może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę, w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.