Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendium projakościowe

Wnioski o stypendium projakościowe należy składać do dnia 30 września 2018 r. 

Na I roku studiów doktoranckich stypendium projakościowe moze być przyznane doktorantowi, który uzyskał 70 i więcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na II i kolejnych latach studiów (w tym na przedłużeniu studiów doktoranckich) stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów.