Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Terminy zajęć dydaktycznych – 2018/19

W przypadku ewentualnych zmian w zaplanowanych zajęciach dydaktycznych, zostaną one oznaczone kolorem czerwonym. Prosimy o śledzenie zmian.

I ROK (SD od 1.10.2018 r.)

II_ROK  (SD od 1.10.2017 r.)

III ROK  (SD od 1.10.2016 r.)

IV_ROK (SD od 1.10.2015 r.)