Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 15
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

dr n. med. Irena Daniluk-Matraś
p.o. Kierownika Oddziału:
dr Irena Daniluk-Matraś

Strona własna jednostki: www.chirurgiadzieci.jurasza.pl

W jednostce działa:

  1. Pracownia Badań Elektromanometrii Przewodu Pokarmowego
  2. Pododdział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka
  3. Poradnia Chirurgii Dziecięcej