Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-59-75
pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-59-75
pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl