Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Collegium Medicum UMK

Pracownia Filozofii Medycyny


mgr Paweł Drygas
dr Tomasz Markiewka