Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
e-mail: prackommed@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej

dr Aldona Jankowska
p.o. Kierownika Zespołu: dr Aldona Jankowska

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  • Komunikacja lekarz-pacjent
  • Kompetencje zdrowotne (Health literacy)
  • Współudział pacjenta w decyzjach medycznych
  • Metodyka kształcenia kompetencji komunikacyjnych w medycynie

Działalność dydaktyczna:

Pracownia Komunikacji w medycynie została utworzona 1 stycznia 2018 r.
Pracownia Komunikacji w medycynie prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnych w opiece medycznej.

 


Polecane strony:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej