Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
e-mail: prackommed@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Studenckie Koło Naukowe Komunikacja w Opiece Medycznej

Opiekun: dr n. med. A. K. Jankowska
Przewodnicząca: Ewelina Mazur
Wiceprzewodnicząca: Joanna Matjanowska