Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Medycyny Społecznej

Witamy na stronie Pracowni Medycyny Społecznej!

 

Kontakt:

adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
II piętro, pokój: 21a, 21c, 21d

tel. sekretariat        52 585-54-29 Jolanta Kaczan

tel. kierownik         52 585-54-32

tel. pracownicy       52 585-54-31

e-mail Pracowni:  prmedpol@cm.umk.pl

 

Pracownię Medycyny Społecznej współtworzą: 

dr n. hum. Waldemar Kwiatkowski – adiunkt waldemar.kwiatkowski@cm.umk.pl

dr n. o zdr. Urszula Domańska – adiunkt urszuladomanska@cm.umk.pl

dr n. społ. Andrzej Domański – asystent domanskia@cm.umk.pl

mgr Paweł Drygas – asystent p.drygas@cm.umk.pl

 

Misja pracowni:

 1. Odkrywanie wraz ze studentami społecznego, kulturowego, etycznego i filozoficznego wymiaru zdrowia, choroby, medycyny;
 2. Wspólne poszukiwanie rozwiązań trudnych problemów społecznych pacjentów i bioetycznych dylematów medycyny;
 3. Promocja postaw krytycznych, etycznych i holistycznej wizji człowieka

 

Zapraszamy na prowadzone przez nas zajęcia:

Obligatoryjne:

 • Historia medycyny
 • Socjologia
 • Socjologia medycyny
 • Socjologia zdrowia i choroby
 • Etyka
 • Historia filozofii
 • Etyka i deontologia lekarska
 • Etyka medyczna
 • Historia filozofii         

 

Fakultatywne/ogólnouniwersyteckie:

 • Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania
 • Medycyna- sztuka leczenia jako negocjacja. Antropologiczno- etyczna interpretacja
 • Medycyna w socjologicznej analityczno- krytycznej refleksji
 • Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej
 • Socjologia mody, ciała, wizerunku
 • Społeczne konsekwencje i dylematy postępu medycznego
 • Zachowania zbiorowe: tłum, panika, katastrofa

 

Obszary zainteresowań i badań naukowych:

 • Bioetyka
 • Etyka i deontologia lekarska
 • Etyka medyczna
 • Fenomenologia, hermeneutyka (ze szczególnym uwzględnieniem hermeneutycznej interpretacji bioetycznej problematyki)
 • Filozoficzno-etyczne i socjologiczne problemy śmierci i umierania
 • Proces medykalizacji życia społecznego, biowładza i kultura lęku
 • Społeczno- kulturowe uwarunkowania medycznej wiedzy i praktyki