Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zjazdy i konferencje

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

Waldemar Kwiatkowski, 2013, Cóż po Hippokratesie w czasie marnym? O tym czy możliwa jest jeszcze poezja medycyny, Etyka w medycynie – wczoraj i dziś, Gdańsk

Waldemar Kwiatkowski 2014, Czas choroby, miłości i śmierci. W poszukiwaniu utraconej egzystencji – o osobliwościach górskiego uzdrowiska (na podstawie Czarodziejskiej góry Tomasza Manna), Konferencja naukowa pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Sanok

Waldemar Kwiatkowski, 2014, Ethologiczne źródła etyki. O filozoficznym ugruntowaniu moralności, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Moralność – między teorią, a światem przeżywanym, Toruń

Waldemar Kwiatkowski, 2015, Autonomia, prawo do samostanowienia pacjenta,
II Ogólnopolska Konferencja Prawo i Medycyna, Łódź

Paweł Drygas, 2016,  Konferencja nauka: Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej, temat wystąpienia: Destrukcja wolności w kontekście Buntu mas Ortegi y Gasseta., Bydgoszcz

Paweł Drygas, 2017, Konferencja naukowa: “Z natury wolni i równi. Wokół filozofii politycznej Johna Locke’a”, temat wystąpienia: Krytyka egalitaryzmu w myśli M. Rothbarda, Toruń