ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Julita Soczywko

lek. Dorota Rutkowska
dr Julita Soczywko