Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne kier. biotechnologia – 2020/21

Studentów kierunku biotechnologia studia I i II stopnia zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 12.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/21.
Studenci zapisują się na zajęcia, które będą odbywały się w I i II semestrze.

kierunek biotechnologia, studia I stopnia

rok III, sem. I

studenci wybierają 2 lub 1 zajęcia – 30 godz.

III rok, sem. II
studenci wybierają 1 zajęcia – 15 godz.