Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć kierunki biotechnologia i biotechnologia medyczna – semestr letni 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że rozplanowane zajęcia dydaktyczne mogą ulec zmianom.
Zmiany w rozkładach zajęć będą oznaczone kolorem czerwonym.
Prosimy o śledzenie zmian.

Biotechnologia medyczna I stopnia

Biotechnologia I stopnia

Biotechnologia medyczna II stopnia

Biotechnologia II stopnia

Uwaga!
Zastrzegamy możliwość dokonania zmian w planach na początku semestru.