Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć kierunki biotechnologia i biotechnologia medyczna – semestr zimowy 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rozplanowane zajęcia dydaktyczne mogą ulec zmianom.
Zmiany w rozkładach zajęć będą oznaczone kolorem czerwonym.
Prosimy o śledzenie zmian.

Biotechnologia medyczna I stopnia

Internetowa rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS dla I roku BM I st. na I semestr 2020/2021 zostanie uruchomiona 02.10.2020 godz. 10.00 i będzie otwarta do 13.10.2020 r. godz. 23.59

Biotechnologia I stopnia

Biotechnologia medyczna II stopnia

Uwaga!
Zastrzegamy możliwość dokonania zmian w planach na początku semestru.