Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć kierunek inżynieria biomedyczna – studia stacjonarne I stopnia – semestr zimowy 2020/2020

SEMESTR ZIMOWY

Uprzejmie informujemy, że rozplanowane zajęcia dydaktyczne mogą ulec zmianom.
Zmiany w rozkładach zajęć będą oznaczone kolorem czerwonym.
Prosimy o śledzenie zmian.

Uwaga!
Zastrzegamy możliwość dokonania zmian w planach na początku semestru.