Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Egzamin Końcowy dla studentów VI roku kierunku lekarskiego 2019 rok

Regulamin Egzaminu Końcowego WL CM 2019 (62 KB)