Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Egzamin Końcowy dla studentów VI roku kierunku lekarskiego 2020 rok

Terminy egzaminów:
praktycznych 18 – 19.06.2020 r.
poprawkowy praktyczny 20.06.2020 r.

teoretyczny 22.06.2020 r.
poprawkowy teoretyczny zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej jednak odbędzie się najpóźniej do dnia 26.06.2020 r.

Regulamin Egzaminu Końcowego (63 KB)

Zagadnienia egzaminu praktycznego (19 KB)