Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Informacja dla studentów V roku na temat praktycznego nauczania na VI roku studiów

Szanowni Studenci.
Zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu założenia nauczania praktycznego na VI roku.

Studenci mogą wybrać miejsce odbywania nauczania praktycznego w obrębie wszystkich specjalności (wszystkich lub wybranych) określonych w Dzienniku Ustaw Poz. 631 ( choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna oraz specjalność wybrana- może być taka sama jak specjalności obowiązkowe).
Specyfika miejsca odbywania nauczania praktycznego, zakres godzinowy kształcenia i umiejętności, które powinien posiąść student określone są ustawowo- dla Państwa szczegółowej wiedzy w tym temacie załączamy do niniejszej informacji:
– wzór “Porozumienia w zakresie odbywania praktycznego nauczania klinicznego”- kolejne paragrafy porozumienia wprowadzą Państwa w szczegóły zawierania porozumienia z Jednostkami nie wchodzącymi w struktury Collegium Medicum UMK,
– wzór “Dziennika praktyk” – czyli wykaz procedur praktycznego kształcenia.

Mogą Państwo, oczywiście, pozostać z nami i odbywać praktyczne nauczanie kliniczne w Jednostkach naszego Wydziału Lekarskiego
Możliwość wyjazdu została podyktowana myślą o mniejszych grupach studenckich, o indywidulanym wyborze mentora praktycznego nauczania, w końcu także o szansie wcześniejszego zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy i jego trafnym wyborze w przyszłym życiu zawodowym.

Opłata za studia niestacjonarne pozostaje bez zmian, tak, jak uzgodniono przy podpisywaniu umowy przed rozpoczęciem studiów na WL CM UMK; sytuacja podobna ma miejsce, gdy wyjeżdżają Państwo w ramach programu MOSTUM do innych uczelni polskich – wtedy opłata pozostaje w uczelni macierzystej, a inne uczelnie udostępniają kształcenie w ramach porozumienia bez opłat.

Praktyczne nauczanie kliniczne kończy się egzaminem, który odbywa się u nas i który to egzamin przygotowują nasi nauczyciele akademiccy. Nasza ideą jest, aby egzamin był jak najbardziej podobny do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i stanowił próbę generalną przed tym ważnym zdarzeniem. Umiejętności praktyczne zaś, zalicza Państwu opiekun każdej specjalności, w miejscu, gdzie Państwo odbywają praktyczne nauczanie kliniczne.
Winszujemy Państwu dobrych wyborów na przyszły, ostatni rok studiowania.

Z życzliwością i otwartością na Państwa uwagi
Kolegium Dziekańskie WL

Wzór Dziennika praktyk (129 KB)
Wzór porozumienia w zakresie odbywania praktycznego nauczania klinicznego (76 KB)
Specjalność wybrana (12 KB)
Załącznik nr_2 (375 KB)
Zakres ubezpieczenia 2018/2019 (213 KB)
Harmonogram (14 KB)