Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – I rok lekarski – 2017/18

udentów I roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2017 r. (godz. 12.00) do 22.10.2017 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2017/2018.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, również II semestr 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma
zajęć
1 Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn83 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s.
ĆW
2 Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi27.06 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
II s.
ĆW
3 Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
4 Praktyczne mianownictwo łacińskie w medycynie11.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej Dr K.Jóskowska 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
5 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s.
ĆW
6 Rośliny lecznicze KiZ Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Dr I. Paszek 15
II s.
ĆW
7 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s.
ZP
8 Projektowanie diet leczniczych, wspólne gotowanie79 KB Kat. Biologii Medycznej Mgr M. Gackowska 30
I s.
ZP
9 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza26.5 KB tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s.
ZP
10 Zakręceni w gazetach – wiklina papierowa alternatywną formą wyrazu28 KB tel. 603-114-260 justycha-z@wp.pl J. Żywiecka 30
I s.
ZP
11 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych12.37 KB tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30
I s.
ZP
12 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s.
ZP
13 Chór prof. J. Stanecki 30
I s.
ZP
14 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 128 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
15 Techniki aktorskie i podstawy tańca współczesnego12.18 KB  roza.klekotko@gmail.com R. Klekotko 30
I s.
ZP
16 Język portugalski26.23 KB  tel. 538-462-945 dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30
I s.
ĆW
17 Koło naukowe: język angielski12.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30
I s.
ĆW
18 Polska estetyka medycyny40 KB mgr R. Specht 15
I s. lub II s.
K
19 Makrobiotyka/dietetyka filozoficzna40 KB mgr R. Specht 30
I s. lub II s.
K
20 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy filozoficznej34.5 KB dr T. Markiewka 30
I s. lub II s.
K
21 Etyka zdrowia29 KB dr T. Markiewka 15
I s. lub II s.
K
22 Komunikacja lekarz – pacjent13.81 KB Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii dr K. Jankowska 15
I s. lub II s.
S/ĆW
(7/8)