Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – I rok lekarski – 2018/19

Sudentów I roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2018 r. (godz. 8.00) do 22.10.2018 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2018/2019.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, a II semestr obejmuje 15 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma
zajęć
1 Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn83 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s.
ĆW
2 Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi27.06 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
II s.
ĆW
3 Praktyczne mianownictwo łacińskie w medycynie11.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej Dr K.Jóskowska 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
4 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s.
ĆW
5 Rośliny lecznicze KiZ Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Dr I. Paszek 15
II s.
ĆW
6 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s.
ZP
7 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza26.5 KB tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s.
ZP
8 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych12.37 KB tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30
I s.
ZP
9 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s.
ZP
10 Chór prof. J. Stanecki 30
I s.
ZP
11 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1  128 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
12 Język portugalski26.23 KB  tel. 538-462-945 dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30
I s.
ĆW
13 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy społecznej34.5 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 30
I s. lub II s.
K
14 Etyka zdrowia29 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 15
I s. lub II s.
K
15 Zumba Fitness (267 KB)

regulamin (199 KB)

Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr R. Wesołowski i mgr M. Pawłowska 30
I s.
ĆW
16 Dawca szpiku – od rejestracji do przeszczepu (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s. lub II s.
ĆW
17 Smog – wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizm człowieka (19 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s. lub II s.
S
18 Stres w życiu codziennym i sytuacjach  zawodowych (36 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s. lub II s.
ĆW
19 Historia rozwoju i przełomowe odkrycia w endokrynologii (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s.
S
19 Język rosyjski KiZ Anatomii Prawidłowej prof. M. Szpinda 30
I s.
ĆW