Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – I rok lekarski – 2019/20

Studentów I roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 21.10.2019 r. (godz. 12.00) do 27.10.2019 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2019/2020.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, a II semestr obejmuje 15 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma
zajęć
1 Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn83 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s.
ĆW
2 Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi27.06 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
II s.
ĆW
3 Praktyczne mianownictwo łacińskie w medycynie11.57 KB Wydziałowy Zespól Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Dr K.Jóskowska 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
4 Wychowanie fizyczne (dla studentów niestacjonarnych) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s.
ĆW
5 Rośliny lecznicze Kat. Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Dr I. Paszek 15
II s.
ĆW
6 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s.
ZP
7 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza26.5 KB tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s.
ZP
8 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s.
ZP
9 Chór prof. J. Stanecki 30
I s.
ZP
10 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1  128 KB Wydziałowy Zespól Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
11 Komunikacja lekarz-pacjent Kat. Kardiochirurgii Dr A.Jankowska 15
I s. lub II s.
S/ĆW
(7/8)
12 Historia rozwoju i przełomowe odkrycia w endokrynologii (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s. lub II s.
S
13 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa) Wydziałowy Zespól Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej; Kat. Psychiatrii dr K.Jóskowska 30
I s.
ĆW