Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – I rok lekarski – 2020/21

Studentów I roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 12.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/2021.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 15 godz. zajęć, a II semestr obejmuje 15 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma
zajęć
1 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1  128 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 15 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
2 Podstawy wakcynologii (10 grup 20-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 15
I s.
S
3 Medycyna stylu życia (10 grup 20-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 15
II s.
S
4 Chór prof. Janusz Stanecki 60
II s. i II s.
ĆW