Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – II rok lekarski – 2017/18

Studentów II roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2017 r. (godz. 12.00) do 22.10.2017 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2017/2018.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, również II semestr 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma zajęć
1 Podstawy przedsiębiorczości11.42 KB K Urologii Dr A. Bajek 15
I s. lub II s.
ĆW
2 Język francuski125.68 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr E.Buttler 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
3 Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego26.62 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
4 Anatomia palpacyjna26.21 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
5 *Wybrane zagadnienia z anatomii systematycznej 26.97 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
6 *Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
7 *Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
8 *Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
9 Nowoczesne metody bioobrazowania KiZ Histologii i Embriologii Prof. A.Grzanka 15
I s. lub II s.
ĆW
10 Wychowanie fizyczne S Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s. lub II s.
ĆW
11 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s. lub II s.
ZP
12 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s. lub II s.
ZP
13 Zakręceni w gazetach – wiklina papierowa alternatywną formą wyrazu 28 KB tel. 603-114-260 justycha-z@wp.pl J. Żywiecka 30
I s. lub II s.
ZP
14 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych 12.37 KB  tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30
I s. lub II s.
ZP
15 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s. lub II s.
ZP
16 Psychologia wyglądu – wpływ sposobu ubierania się na potencjał i osobowość człowieka 28.5 KB  tel. 722-309-000 Mgr M. Kamińska 30
I s. lub II s.
ZP
17 Chór  prof. J. Stanecki 15
I s. lub II s.
ZP
18 *Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 128 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
19 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 228.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
20 Duchowość a psychiatria
K Psychiatrii Prof. A. Araszkiewicz 30
II s.
S
21 Wiedza o muzyce 11.72 KB AM w Poznaniu Prof. H. Kostrzewska 15
I s.
ZP
22 Techniki aktorskie i podstawy tańca współczesnego 12.18 KB  roza.klekotko@gmail.com R. Klekotko 30
I s.
ZP
23 Język portugalski 26.23 KB  tel. 538-462-945  dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30
I s.
ĆW
24 Koło naukowe: język angielski 12.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30
II s.
ĆW
25 Polska estetyka medycyny 40 KB mgr R. Specht 15
I s. lub II s.
K
26 Makrobiotyka/dietetyka filozoficzna 40 KB mgr R. Specht 30
I s. lub II s.
K
27 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy filozoficznej 34.5 KB dr T. Markiewka 30
I s. lub II s.
K
28 Etyka zdrowia 29 KB dr T. Markiewka 15
I s. lub II s.
K

* Zajęcia prowadzone także na roku I.