Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – II rok lekarski – 2018/19

Studentów II roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2018 r. (godz. 8.00) do 22.10.2018 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2018/2019.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, również II semestr 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma zajęć
1 Podstawy przedsiębiorczości11.42 KB K Urologii Dr hab. A. Bajek 15
I s. lub II s.
ĆW
2 Język francuski125.68 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr E.Buttler 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
3 Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego26.62 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
4 Anatomia palpacyjna26.21 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
5 Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
6 Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
7 Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
8 Nowoczesne metody bioobrazowania KiZ Histologii i Embriologii Prof. A.Grzanka 15
I s. lub II s.
ĆW
9 Wychowanie fizyczne S Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s. lub II s.
ĆW
10 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s. lub II s.
ZP
11 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s. lub II s.
ZP
12 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych 12.37 KB  tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30
I s. lub II s.
ZP
13 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s. lub II s.
ZP
14 Chór  prof. J. Stanecki 60
I s. i II s.
ZP
15 *Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1  28 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
16 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 2   28.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
17 Język portugalski 26.23 KB  tel. 538-462-945  dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30
I s.
ĆW
18 Koło naukowe: język angielski (30 KB) Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30
II s.
ĆW
19 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy społecznej 34.5 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 30
I s. lub II s.
K
20 Etyka zdrowia 29 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 15
I s. lub II s.
K
21 Zumba Fitness (267 KB)

regulamin (199 KB)

Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr R. Wesołowski i mgr M. Pawłowska 30
I s. lub II s.
ĆW
22 Biologiczne mechanizmy uzależnień. nowe możliwości farmakoterapii (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s.
ĆW
23 Dawca szpiku – od rejestracji do przeszczepu (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
I s.
ĆW
24 Receptory i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej – medycyna eksperymentalna (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
II s.
ĆW
25 Smog – wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizm człowieka (19 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15
II s.
ĆW
26 Smog – wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizm człowieka (19 KB) KiZ Anatomii Prawidłowej prof. M. Szpinda 30
I s.
ĆW
27 Zdrowie psychiczne a duchowość (20 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Arszkiewicz 30
I s. lub II s.
S
28 Seksuologia praktyczna (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Arszkiewicz 30
I s.
S
29 Wprowadzenie eo psychoterapii poznawczo-behawioralnej (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Arszkiewicz 30
II s.
S

* Zajęcia prowadzone także na roku I.